Från och med den 1 juni 2022 tar Fastighets AB Österåkerhusen över ägandet av samtliga fastigheter.


Nedan följer generell information avseende felanmälan, akuta fel och förvaltningen.


KONTAKTUPPGIFTER FELANMÄLAN (MELLAN KL 07.00-16.00)

Kornel Sidorski (ansvarig förvaltare)

Telefon: 070 873 97 86

E-post: kornel@landia.se


Om ovan ej svarar:

Maciej Biziorek (förvaltningschef)

Telefon: 070 930 87 50

E-post: maciej@landia.se


AKUT ANMÄLAN

Felanmälan som ej innefattar ordinarie arbetstider (07.00 – 16.00) samt helger dygnet runt vänligen ring tel.nr 031-26 02 99. Akuta fel innefattar exempelvis vattenläcka, översvämning eller elavbrott i byggnaden.

GENERELLA FRÅGOR OM FÖRVALTNINGEN

Joakim Villner

E-post: joakim@landia.se

Telefon: 070 415 09 39